HOME    -     CONTACT

  

Operator at:

 

 

UNION REGISTRY

        SPANISH SECTION

 

 

 

 

                            R e g i s t r y


 

Useful links:

 

EU Emission Trading System

 

 

United Nations Framework Convention on Climate Change

 

Ministerio de Agricultura

Secretary of Climate Change 

 

 

             

El Programa d'Acords Voluntàris (PAV)

Concretament la Generalitat de Catalunya ha establert un mecanisme per a donar reconeixement públic a aquesta política de implicació activa mediambiental per part d'empreses i d'altres entitats: El Programa d'Acord Voluntaris (PAV) per a la Reducció de les Emissions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle (GEH) . endegat el Juliol de 2010.

A l'igual que prestigiosos precedents internacionals -com el Voluntary reporting of Greenhouse Gases Program (EE UU), o el Carbon Disclosure Project (GB)- el PAV atorga a l'empresa o entitat adscrita l'ús d'un segell-certificació acreditatiu de la seva assumpció voluntària de compromís i transparència mediambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNAR